Η NewEcoEnergy είναι μία απο τις πρώτες εταιρείες στον κλάδο των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και χαίρει ιδιαίτερης εκτίμησης και καταξίωσης στον τομέα κατασκευής διασυνδεδεμένων Φ/Β πάρκων.

Η NewEcoEnergy ανήκει στις άμεσα αναγνωρίσιμες και πρωτοπόρες εταιρείς της αγοράς της Ελλάδας, καθώς έχει υλοποιήσει μεγάλο αριθμό έργων φωτοβολταϊκών εγκαταστάσεων και μάλιστα με διαφορετικές τεχνολογίες συστημάτων στήριξης (σταθερά και κινητά) καθώς και Φ/Β πλαισίων.

Σήμερα η εταιρεία έχει στις τάξεις της άριστα καταρτισμένους μηχανικούς. Με την επίβλεψη των μηχανικών της εταιρείας, τα εκπαιδευμένα και έμπειρα συνεργεία της υλοποιούν έργα με το κλειδί στο χέρι σε σύντομο χρονικό διάστημα με ακρίβεια, κατασκευαστική και αισθητική αρτιότητα. Στη συνέχεια δε ελέγχουν την απρόσκοπτη λειτουργία τους.

Συνεργάτες