Ηλεκτρολογική και μηχανολογική μελέτη του φωτοβολταϊκού πάρκου