Το φωτοβολταϊκό πάρκο αποτελεί μία αποδοτική και ασφαλή επένδυση, η οποία με τα σημερινά δεδομένα έχει προσδόκιμο ζωής 20 + 7 χρόνια και είναι συμβεβλημένη με τον διαχειριστή του συστήματος. Για να διασφαλιστεί όμως η αδιάλειπτη λειτουργία και απόδοσή του δεν αρκεί μόνο η σωστή αρχική του εγκατάσταση, είναι απαραίτητη και η συντήρησή του. Απαραίτητη προϋπόθεση για την πλήρη απόδοσή του, άρα και των κερδών σας, αποτελεί ο έλεγχος, η συντήρηση και ο καθαρισμός. Άλλωστε το φωτοβολταϊκό πάρκο είναι μια εξωτερική επένδυση, εκτεθειμένη όλο τον χρόνο στις διάφορες καιρικές συνθήκες και είναι αδύνατο να μην υποστεί κάποια βλάβη ή δυσλειτουργία.

8 λόγοι για να συντηρήσετε την επένδυσή σαςΜέσω της άμεσης διάγνωσης και του εντοπισμού τυχούσας βλάβης και ταχείας αποκατάστασής της, διασφαλίζεται η ορθή λειτουργία της εγκατάστασης, αποφυγή απώλειας παραγωγής και αντιστοίχως εσόδων.

Προστατεύεται η σωματική ακεραιότητα και η ανθρώπινη ζωή καθώς μειώνεται η πιθανότητα πρόκλησης ατυχημάτων.

Επιβράδυνση της διαδικασίας γήρανσης του εξοπλισμού και επέκταση της διάρκειας ζωής της εγκατάστασης.

Τήρηση όρων και προϋποθέσεων ισχύος κατασκευαστικών εγγυήσεων, για την αντικατάσταση ή επισκευή εγκατεστημένου εξοπλισμού ο οποίος βρίσκεται εντός εγγύησης.

Σύνταξη τεχνικών αναφορών για τραπεζικά ιδρύματα και ασφαλιστικές εταιρείες σε περιπτώσεις διεκδίκησης αποζημιώσεων λόγω ασφαλιζόμενων γεγονότων (π.χ. φυσικές καταστροφές, κλοπές, ακραία καιρικά φαινόμενα).

Το μεγαλύτερο ποσοστό των βλαβών που εμφανίζονται οφείλονται είτε στην απουσία συντήρησης, είτε στην κακή συντήρηση.

Προβλέπεται από το νόμο (άρθρο 5, ΦΕΚ 470) με σκοπό την ασφάλεια και την αξιοπιστία της ηλεκτρολογικής εγκατάστασης.

Μειώνεται στο ελάχιστο ο χρόνος ενασχόλησης του επενδυτή με την εγκατάσταση.