Στη NewEcoEnergy έχουμε ολοκληρώσει με επιτυχία την κατασκευή πολλών από τα πιο σύνθετα Φ/Β πάρκα, με εγκατεστημένη ισχύ από 20kWp εώς και 1MWp. Διαθέτουμε μεγάλη εμπειρία σε όλους τους τύπους βάσεων: σταθερές βάσεις, ιχνηλάτες (Trackers), με οποιαδήποτε μεθοδολογία κατασκευής της στήριξης, αντιστροφέων και εξοπλισμού μέσης τάσης. Τα κατασκευαστικά έργα που έχουμε αναλάβει χαρακτηρίζονται απο αρτιότητα, υψηλούς συντελεστές απόδοσης και ελαχιστοποίηση προβλημάτων κατά τη λειτουργία.

Μία τυπική ολοκληρωμένη εγκατάσταση περιλαμβάνει:-Τα φωτοβολταϊκά πλαίσια
-Τους αντιστροφείς τάσης
-Τις βάσεις στήριξης των πλαισίων
-Τα καλώδια σύνδεσης
-Τους πίνακες σύνδεσης συνεχούς ρεύματος
-Τους πίνακες σύνδεσης εναλλασσόμενου ρεύματος
-Μετρητικές διατάξεις
-Αντικεραυνική προστασία
-Οικίσκο για τους πίνακες σύνδεσης εναλλασσόμενου
-Σύστημα παρακολούθησης μέσω Internet
-Περίφραξη
-Περιμετρικό φωτισμό της εγκατάστασης